Vår släktforskning

Hans o Eva Edmans släkt

Noteringar


Träffar 1 till 50 av 676

      1 2 3 4 5 ... 14» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1

1/8 ägare till Ödenäs Westergård, Ödenäs, P 
Svensson Erik (I3034)
 
2

1741 Övertar gästegiveriet Kvistrum med sin man RasmusKhilström efter sin mor Chatarina. 
Gavelholm Anna Maria (I482)
 
3

1788 Nils tar över torpet och kvarnen. 
Olofsson NILS (I409)
 
4

1789 Övre Össbyn, Håby, O, Bosatt Önna,Brastad, O.

1800 ägare till Harska, Håby, O

1804-1812 ägde 1/2 mtl. Bäckevall Håby, O och Munkedal gård i Foss, O.

Fältväbel var fram till 1833 benämningen på kompaniets äldste underofficer. Han var framförallt truppbefäl och ansvarig för att underofficerarna och soldaterna skötte sin tjänst. Han fungerade som kompanichefens adjutant och expeditionsunderofficer. 
Åhlander MAGNUS Svante (I451)
 
5

1792 sålde Kristian Svanta Åhlander 1/2 Lilla Foss, Foss,Otill Mathias Rasmunsson-Lund och hans hustru Helena Dahlström.

"Ståndspersoner fanns det några av i socknen, men inte många. På Lilla Foss hittas under några år mönsterskrivaren Christian Svante Åhlander och hans hustru Catharina Loneta Frantzman, som sedan flyttade till Håby socken."Källa:Familjer i Foss socken från 1600-talet t.o.m. 1833Av: Hans KarlssonTryckår: 1996 Sidantal: 314 
Åhlander CHRISTIAN Svante (I477)
 
6

1810-1826 Lars är brukare på torpet och kvarnen efter det attfadern dött. 1826 får gården nya brukare. Gården har då innehafts av samma släkt ifem generationer från början av 1600-talet, alltså mer än 200 år.Lars syster Elin och hennes man Andreas Andresson är brukare under 1836-1840.Efter detta kommer inte släkten tillbaka. 
Nilsson Lars (I1577)
 
7

1831-1841 brukare på Bertilsgården B, Fuxerna, P 
Larsson Olof (I1587)
 
8

1840 Ägare till Äskeryd Anders Andersson Stenkilstorp 
Larsson Magnus (I344)
 
9

1846-1863 var Per brukare på hemmanet Aspekullen.1863 ladesAspekullen A ner och Per och hans hustru fick nu erbjudande att brukadet nyuppförda torpet Svedjan u. Haneström.Se sid 72, 130-131 Haneström-Göta, Lilla Edets Hembygdsförening. 
Thoresson PER (I44)
 
10

1870-73 arbetade Frans som dräng, sedan som Brukare. 
Storm Frans Alfred (I179)
 
11

1878 Var 1:e sergant på Kållands kompani, Västgöta Dal Regemente

16 januari 1880 erhöll Hilmer avsked. 
Åhlander Hilmer* Fredrik (I307)
 
12

1891-1899 Bor i Landala 3 Qvarteret hus 13( Landala Långgatan)(Hfl. Gustavi A1a:57 8/9 sid 285). 
Olofsson Johan Adolf (I420)
 
13

1920-1930 Brukare på Börjesgården, Fuxerna, P

1930-1953 1/11 Torpare på Bertilsgården B. Detta var det sistatorparparet på Bertilsgården B. Arrendet hade gått i arv från far tillson sedan 1831. Efter detta tog Göta bruk själv hand om jordbruket ochsatte en rättare som närmast ansvarig.

sid 79 Haneström-Göta Lilla Edets Hembygdsförening 
Isaksson Isak Sefyrenius (I434)
 
14

20 juni 1850 " Begär och får avsked för attesterad sjuklighet". 
Storm Nilsson GUSTAV Adolf (I77)
 
15

6 döttrar till Broberg, Mellby , O 
Olausdotter Amanda Carolina (I1056)
 
16

9 barn. Ätlingar inom släkterna Wertrup och Björling.Boltenstern, Kockum, Scheele. 
Åhlander Hilma Elvia Hortensia (I1057)
 
17

Ägare till hus nr: 139, Högstorp, Fuxerna, P. enl hfl 1891-95 
Andreasson Alfred (I42)
 
18

Ägde 1/4 i Limmareds Glasbruktillsammans med FredrikBrusewitz, Salomon Larsson och prosten Hagstedt i Tranemo. Efter hansdöd köpte Brusewitz andelen. Han hade mycket gott ekonomiskt sinne. 
Cronander Wilhelm Johan (I1762)
 
19

Ägde Hägnen, Gällstad. i Hfl. 1812: "bräcklig och utfattig"Dödsboets behållning : 249 Rd silvermynt, varav 222 Rd utgjorde fodran på sonen Petrus på inteckning i gården Hägnen. 
Bredin Sven (I1412)
 
20

Anders växte upp i Mörkhult och var hemma hos föräldrarna närhan gifte sig. Blev sedan brukare i Mörkhult en kortare tid, Flyttartill Ebbarp där fam. var brukare på en av byns gårdar en längre tid .Antagligen led Anders av någon sjukdom för fam. återfinns som inhyses iWinterstorp och här dog Anders 42 år gammal. 
Jonsson ANDERS (I1353)
 
21

Änka efter Landskamrer Malmer. 
Poppelman KATARINA Johanna (I629)
 
22

Antagen 8 juli 1870. Avsked 9 augusti 1900. Längd: 174 cm.Bygger 1900 eget torp Lövik, Adelöv, F 
Storm - Rosén CARL JOHAN (I68)
 
23

Antar släktnamnet Lewin 1867 
Larsson-Levin OLOF (I50)
 
24

Arbetade som dräng på Haneström och hos sin syster och svågerpå Bertilsgården, Fuxerna, P 
Andersson Nils (I402)
 
25

Arbetade som piga i olika hushåll i Göteborg. 
Gustavsdotter Augusta Emerentia (I1599)
 
26

Arbetade som piga på Haneströn herrgård. 
Olsdotter Anna Kristina (I430)
 
27

Arbetade vid Stockholms uppfostringsanstalt för flickor. 
Seth Emilia Maria Johanna (I1969)
 
28

Arbetade vid Tuppens Fabriker i Norrköping, E 
Åhlander Alfred Wilhelm (I2090)
 
29 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Åhlander Bengt* Lennart (I2178)
 
30

Av en Patriciersläkt från Frankfurt a/M. Inflyttad till Göteborg ca 1620 som ingenjör.Deltog i stadens uppbyggnad . Död i slutet av 1632. 
Seth JOHAN (I713)
 
31

Av ointroduserad adelsläkt. Dansk ridefogde från Holstein,slottskrivare på Bohus, befallningsman och sedemera kronofogde i Norrvikeni Bohuslän. Godsförvaltere. Innehade 1639 de tre Brobergsgårdarna iBro, O. 
Nilsen Nöring PÅVEL (I748)
 
32

Av Värmlandssläkten Ekman. 
Ekman Carl Magnus (I1149)
 
33

Avsatt 1777 
Kloth Olof (I1147)
 
34

Barn

Maj Ingrid Elisabet 1914-05-26Elly Kersti Margareta 1918-01-30Lars Gösta Maurritz 1919-07-14Lissie Inga - Britta 1922-02-02Thor Elof Charles 1923-06-21Knut Åke Elmar 1924-10-19 
Familj F1450
 
35

Blev stammor till grevliga ätten von SethDotter av handlanden Benedictus Fistulator († 1651) och Catelina Josten († 1660), hennes brorssöner adlades med namnen Lagerbjelke och Stjernblad 
Fistulator MARIA (I703)
 
36

Bor 1870 på Hummelfall Ngd, Adelöv, F, med sin mamma (Sven Stormssterbhus 3/64). Piga på Nostorp Adelöv, F 1871. 
Storm ANNA GRETA (I69)
 
37

Bor 1871 på Sillgatan 41 (7R hus 22b), Göteborg, O 
Tholander Axelina Elisabeth (I296)
 
38

Bor 1871-1880 på Sillgatan 41 (7R hus 22b), Göteborg, O. 18847:de Q 2&3. 1886 7:de Q 22. 18881004 7R nr 68 Tegelbruket.1890Katrinetorp Domkyrkofs. 18910413 15R 22F.

Änka 1892. 
Andreasdotter Johanna (I295)
 
39

Bor 1871-1880 på Sillgatan 41 (7R hus 22b), Göteborg, O. 18847:de Q 2&3. 1886 7:de Q 22. 18881004 7R nr 68 Tegelbruket.1890Katrinetorp Domkyrkofs. 18910413 15R 22F. 
Tholander Adolf (I174)
 
40

Bor Höjdhagen u. Öbbön, Foss, O 
Forsström Adolf Lorentz (I471)
 
41

Bor hos föräldrarna till han gifter sig och övertargårdsbruket

1830 berättar husförhörslängd att Nils var sjuk. 
Jonsson NILS (I114)
 
42

Bor hos sin faster Anna Catharina Ekstedt i Kvarntorp, Vassända, P (AI:3 4/5 sid 379). 
Ekstedt Eriksson Jan (I785)
 
43

Bor hos sin son Hilmer Fredrik 1861-1876.

Bor hos sin dotter Amanda Josefina 1876-1879. 
Forsström MAJA* Amalia Henrietta (I306)
 
44

bor hos sin son Jonas 
Forsström MAJA* Amalia Henrietta (I306)
 
45 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Åhlander Petra (I2199)
 
46

Bor i Landala Hus 13 (Hfl. Gustavi A1a:33 3/11 sid 113) 
Olofsson Fredrik (I421)
 
47

Bor på gården Vätinge som inhys. hos sin son. 
Johansdotter KERSTIN (I236)
 
48

Bor på torpet Tollestorp, Häggum, R, släktnamnet Tollanderantagligen tagits härifrån.

Obs. stavning mellan bröders namn Tollander - Tholander,efter vad de bodde när de tog namnen. 
Tollander Andersson Anders (I908)
 
49

Bosatt 1712-1714 på Solberg, från 1716 N. Bäckevall, Håby, O

Gården Bäckevall finns upptagen i Den Röde Bog år 1399 och är antecknad såsom skänkt till kyrkan i Håby, troligen under Digerdöden.Gårdsnamnet beskrevs Bekkivarfui under medeltiden och under1600-1700-talen skrev man Bäckevalld och Bäckevalla.

1684 Pantsatte Engelbrekt Clemensson elva sättningar i skyldi Bäckevlla till Aslag Olufsson i Allstorp i Kville Socken.

1716 köpte komministern i Foss Anders Åhlander KronorusthålletNorra Bäckevall.
< OR >Se särskilda anteckningar om Andreas Åhlander 
Åhlander ANDERS (Andreas) (I515)
 
50

Bosatt 1947 på Lilla Vegagatan 5 
Hälldèn Kate Ragnhild Gunvor (I3011)
 

      1 2 3 4 5 ... 14» Nästa»