Vår släktforskning

Hans o Eva Edmans släkt

Databasstatistik


Träd:  

 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 5,329  
- varav manliga 2,792 (52.39%)  
- varav kvinnliga 2,532 (47.51%)  
- varav av okänt kön 5 (0.09%)  
- varav levande 1,437  
Antal familjer 1,834  
Antal unika efternamn 1,399  
Totalt antal Foton 200  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 166  
Medellivslängd1 63 år, 154 dagar  
Tidigaste födelse (NILS Kettilsson Vasa 1320  

 Största livslängd1   Ålder 
Åhlander Ruth Ingeborg 101 år 321 dagar  
Sparrström Elin IDA Sofia 101 år 216 dagar  
Hagman Phoebe 99 år 362 dagar  
Månsson JON 100 år  
Möllerström Evy Harriet 99 år 329 dagar  
Almér Oskar A 99 år 274 dagar  
Sandegren Westergren Maude Britt 99 år 241 dagar  
Westerstrand Johanna 98 år 92 dagar  
Emilsson Fritiof Enmanuel 98 år  
Torin Brandt Signe Frideborg 97 år 330 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.